Algemene ledenvergadering

Het was gezellig druk in het clubgebouw

Eindelijk was het weer mogelijk om samen te komen in het clubgebouw. Ruim anderhalve jaar na de vorige vergadering kon de ALV 2021 eindelijk doorgang vinden. Het was, met meer dan 50 leden, gezellig druk in het clubgebouw. Nadat alle QR codes gescand waren kon de vergadering van start gaan. In het eerstvolgende clubblad worden de notulen gepubliceerd.  

fokke en sukke ALV
Add to cart